Máj 2010 – Krajská konferencia k rozvoju vidieka v BBSK

12.05.2010 09:19

Jednodenná celokrajská odborná konferencia k rozvoju vidieka organizovaná v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom počas celoslovenskej výstavy Pro Región na tému: Podpora podnikania na vidieku.

 

Ciele:

-          zmapovať stav a vývoj rozvoja vidieka v BB kraji s využitím podporných opatrení PRV SR 2007-13 do roku 2009

-          zlepšenie vzájomnej informovanosti a výmeny skúseností

-          predstaviť podporu rozvoja vidieka v MAS

-          informovať o podpore BBSK pre rozvoj vidieka

-          prerokovať možnosti spolupráce

-          získanie spätnej väzby

 

Cieľová skupina:

-          vidiecke subjekty BB kraja

 

Program podujatia:

-          podpora podnikania na vidieku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -13

      v Banskobystrickom kraji za obdobie 2008 – 09

-          NSRV a prístup Leader v Banskobystrickom kraji

-          podpora podnikania v MAS Banskobystrického kraja

-          podpora BBSK pre rozvoj vidieka  na obdobie 2010-13

-          diskusia k výmene skúseností z podpory podnikania na vidieku

-          závery a ukončenie konferencie

Lektori: J. Hvizdová (MP SR), P. Rusnák (RP NSRV BB), E. Jankovičová (MAS Podpoľanie)

   M Kubaliaková (MAS MALOHONT), V Brieda (BBSK)

 

Termín a miesto konania:

-          Hotel LUX, Banská Bystrica, 6. mája 2010

 

Účastníci:

Celkom prihlásených 65 účastníkov, skutočná celková účasť 56.

 

Zhrnutie, výsledky:

Konferencie sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev. Prednáška zástupcu MP SR bola zameraná na prezentovanie úspešnosti subjektov z BB kraja vo využívaní podporných opatrení PRV SR. Regionálny koordinátor NSRV v prvej časti predstavil úlohy a poslanie siete a plánované aktivity na rok 2010 a v druhej časti prezentoval výsledky prístupu Leader v BB kraji. Potom boli prezentované výsledky činnosti dvoch MAS a nakoniec zástupca BBSK informoval o situácii v podpore rozvoja vidieka v rámci rozpočtu BBSK. V nasledovnej diskusii účastníci vyjadrili nespokojnosť s nízkou podporou integrovanému prístupu rozvoja vidieka na Slovensku a meškaním výziev na projekty spolupráce a rozdiskutovali možnosti zapojenia nepodporených MAS do aktivít Regionálneho pracoviska NSRV, ako aj námety pre budúce programovacie obdobie..

Na záver sa účastníci dohodli, že prostredníctvom BB VIPA sa jednak budú MAS usilovať o zmenu VZN BBSK a o vytvorenie nového VZN na podporu MAS a VSP a jednak na spoločnej formulácii námetov pre novú politiku rozvoja vidieka, a že prispejú podkladmi pre vyhotovenie spoločnej propagácie NSRV a VSP na Agrokomplexe a pre zahraničných partnerov.

Všetci účastníci obdržali dotazníky k publicite PRV, ktoré počas podujatia vyplnili a odovzdali. O výsledkoch dotazníkovej akcie budú účastníci informovaní do konca mája.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102