Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

15.09.2013 17:07

Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia

Termín: 18.09.2013

Čas: 08:30

Cena: ZDARMA

Miesto: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Kontakt:

Účasť na konferencii je pre prihlásených účastníkov bezplatná. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Vzhľadom na limitovanú kapacitu konferenčnej sály si organizátor vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

Konečná uzávierka prihlášok: 13. september 2013

Kontaktná osoba: Ing. Jana Maková, 048/43 74 176

Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku prosíme zaslať na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

E-mail: jana.makova@sazp.sk

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme o zaslanie samostatnej prihlášky za každého z nich.

Potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky Vám obratom zašleme na uvedenú e-mailovú adresu.

«Pozvánka na konferenciu k 15 rokom Program obnovy dediny»
«Záväzná prihláška konferenciu k 15 rokom Program obnovy dediny»

 

Zdroj: SAŽP

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102