jún 2012 - článok do mesačníka BBSK Náš kraj

03.07.2012 10:46

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článku v mesačníku BBSK Náš kraj zameraného na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj

 

Ciele:

 • zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV
 • prezentácia činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj

 

Cieľová skupina:

 • široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Orientačný obsah príspevku:

 • zber a poskytovanie informácii
 • odborné podujatie a aktivity
 • financovanie aktivít
 • zameranie činnosti do budúcnosti
 • logá publicity projektu

 

Plánovaný rozsah:

 • príspevok v rozsahu max 1 strany čísla časopisu
 • publikovanie  v júnovom čísle
 • mesačník sa vyhotovuje v náklade 250 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

 

Koordinátor aktivity a spracovanie príspevku:

Peter Rusnák, RP NSRV BB,

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 2. štvrťroku 2012 bol publikovaný len príspevok v júnovom čísle mesačníka, nakoľko vydavateľ z technických dôvodov nevydal mesačník v mesiacoch apríl a máj.

Článok bol publikovaný z príležitosti fungovania troch rokov činnosti Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj. Príspevok hodnotí aktivity a činnsť Regionálneho pracoviska v dvoch oblastiach – Zber a poskytovanie informácii a z hladiska realizácie odborných podujatí formou sumarizácie vykonaných aktivít a vyzdvihnutím najúspešnejších podujatí. Za tým nasleduje stručná rekapitulácia finančných nákladov na činnosti Regionálneho pracoviska za tri roky pôsobenia. V závere článku sú načrtnuté zámery orientácie činnosti Regionálneho pracoviska do budúceho obdobia

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 2. 7. 2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102