Intenda podporí rozvoj občianskej identity

12.04.2010 09:33

Nadácia Intenda vyhlasuje druhé grantové kolo v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti.
 

Na program je v roku 2010 alokovaná suma 75 tisíc eur, pričom  maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur.

O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktorých projekty budú zamerané na rozvíjanie aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity / spoločnosti a podporu akceptácie kultúrnej rôznorodosti. Podporené môžu byť projekty mladých ľudí a pre mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ako napríklad kampane vedúce zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identite, pilotné a modelové projekty vzdelávania k občianstvu, verejné diskusie a diskusné kluby, publikácie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií a pod.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 11. mája 2010. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii priamo v Nadácii Intenda a na stránke https://www.intenda.sk/rozvijame-obciansku-identitu

Nadácia Intenda prispieva k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležitou je pre nás snaha o to, aby mali mladí ľudia prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Preto investujeme do komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102