Gypsy Spirit 2011

04.04.2011 08:44

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je spoluorganizátorom 3. ročníka súťaže Gypsy Spirit 2011.

Cieľom projektu Gypsy Spirit je vytvoriť verejnú platformu na ocenenie práce s rómskou komunitou. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov môže byť motiváciou aj pre iné subjekty, aby sa angažovali v rámci projektov, ktoré prinesú komplexné, efektívne a dlhodobé riešenie problémov rómskej komunity. Ocenenie Gypsy Spirit je  zamerané na podporu a informovanosť o tých projektoch a aktivitách, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky, a tak predstavujú pre  rómskych obyvateľov aj reálnu pomoc.

Prihlásiť seba alebo niekoho do súťaže nominovať je možné prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránkach:www.gypsyspirit.eu a na stránke úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity www.romovia.vlada.gov.sk

Ocenenie Gypsy spirit sa udeľuje v nasledovných kategóriách::

1.      Ocenenie pre mimovládnu organizáciu (realizácia konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky)

2.      Ocenenie pre spoločnosť – firmu (podpora projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

3.      Ocenenie pre mimoškolské vzdelávacie aktivity (zamerané na rómske deti a mládež)

4.      Ocenenie pre jednotlivca (dlhodobá práca, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

5.      Čin roka (za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

Rozhodovanie poroty bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú členovia prípravného a organizačného výboru (POV) hodnotiť všetky prihlásené subjekty a na základe výsledného počtu bodov vyberú troch nominovaných v každej kategórii. V druhom kole odborná porota tajným hlasovaním vyberie z nominovaných víťaza v 1 – 4 kategórii. Víťaza piatej kategórie bude vyberať porota Čin roka. Partnerom  kategórie Čin roka je Rádio Expres. 

Uzávierka prihlášok je 18. apríla 2011, nominácie v jednotlivých kategóriách budú oznámené o desať dní neskôr 28. apríla 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení  sa uskutoční 23. mája 2011.

Kompletné informácie nájdete TU

Viac informácií:

Michal Kubo, office@acec.sk , 0902 749 221

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, www.gypsyspirit.eu.

Iveta Duchoňová, iveta.duchonova@vlada.gov.sk , 02/5729 5673

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


Zdroj: Gipsy Spirit     

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102