Grantový program Pomocná ruka

26.04.2011 10:03

Spoločnosť PwC v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásila druhý ročník zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Podporu získajú projekty občianskych združení, samospráv alebo príspevkových organizácií, ktoré budú mať vzdelávací alebo environmentálny charakter, prípadne budú zamerané na ochranu zdravia, podporu športu, vedy a výskumu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovávanie kultúrnych hodnôt alebo ochranu ľudských práv.

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnostiPwC. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, alebo príspevková organizácia. Zamestnanec  PwC k nej však musí napísať spolu so svojím menom krátke odporúčanie, ktoré žiadateľ o grant vpíše do projektového formulára. Žiadosť o grant musí byť podaná cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link a potvrdiť údaje.

  

Maximálna výška grantu je 1.500 €

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  31.máj.2011

Viac informácií nájdete TU

 

Zdroj: Darca.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102