Február 2011 – odborný seminár: inovačné programy pre rozvoj vidieka

04.03.2011 09:58

 

Jednodenné odborné podujatie určené pre vidieckych aktivistov a združenia zamerané na prenos know-how a nových technológií pre rozvoj vidieka v oblasti ovocinárstva a vidieckeho cestovného ruchu.

 

Ciele:

-       predstavenie poznatkov a skúseností pri zavádzaní nových technológií na vidieku

-       prenos inovácií v oblasti oživenia ovocinárstva a informačného manažmentu vidieckeho cestovného ruchu,

-     získanie nových skúseností, poznatkov a možností pre rozvoj vidieka v kraji,

-     zlepšenie vzájomnej informovanosti,

-     získanie spätnej väzby

 

Cieľová skupina:

-          obce, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, pestovatelia ovocia, záhradkári, farmári, informačné kancelárie a rozvojové agentúry

 

Program podujatia:

-          aktuálne informácie RP NSRV

-          možnosti oživenia poľnohospodárstva na juhu BB kraja

-          REG – TIME - informačný servis vidieckej turistiky

-          „Ovocné stezky“ – príklad oživenia ovocinárstva na Morave

-          skúsenosti s realizáciou inovatívnych prístupov v MAS Opavsko

-          ako ďalej s rekonštrukciou ovocných sadov  na Slovensku

-          možnosti oživenia výkupu ovocia a zeleniny

 

Lektori: J. Krist, P. Chroust, V. Kos, MAS Opavsko, M. Varga, OÚ SR, P. Rusnák RP NSRV

 

Termín a miesto konania:

-          25. februára 2011, hotel TOPKY, Počúvadlo

 

Účastníci:

Celkom prihlásených 55 účastníkov, ospravedlnili sa dvaja lektori a 5 účastníkov. Celkom prítomných 48 účastníkov

 

Zhrnutie, výsledky:

Pracovného stretnutia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia MAS, verejno-súkromných partnerstiev, obcí, záhradkárov a pestovateľov ovocia.

Po prezentácii aktuálnych informácii RP NSRV bol účastníkom predstavený zámer projektu oživenia poľnohospodárstva na juhu kraja, ako rámec pre uplatnenie nových postupov a technológii v rozvoji vidieka zameraný na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vidiecky cestovný ruch. Potom nasledovali prezentácie inovatívnych prístupov zástupcov z MAS Opavsko. Predseda MAS J. Krist predstavil informačný systém REG-TIME, člen MAS P. Chroust projekt „ovocné stezky“ a manažér MAS V Kos prezentoval skúsenosti s inovatívnymi postupmi. Následná diskusia preukázala záujem účastníkov o prezentovaní témy.

Záverečná téma bola venovaná možnostiam oživenia ovocinárstva a rekonštrukciám sadov.

Po veľmi erudovanej prednáške prezidenta Ovocinárskej únie M. Vargu nasledovala diskusia, ktorá preukázala zložitosť tejto problematiky a ťažkosti uplatnenia sa na slovenskom trhu. Prednáška k oživeniu výkupu ovocia sa pre neprítomnosť lektora nekonala.

Na záver účastníci ocenili veľmi inšpiratívne témy seminára a vyslovili želania pokračovania diskusie a hľadania konkrétnych riešení v konkrétnych lokalitách. RP NSRV B.Bystrica prisľúbilo sprostredkovať účastníkom vzájomné kontakty pre rozvinutie spolupráce na miestnej úrovni.

 

Fotodokumentácia zo stretnutia 1, 2, 3

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102