EkoFond podporil ďalšie projekty sumou viac ako milión eur

02.05.2011 13:22

Na základe rozhodnutia Správnej rady z 27. apríla 2011 podporí  EkoFond v troch grantových programoch 26  nových projektov v celkovej hodnote 1 077 806 € a 3 partnerské projekty v celkovej hodnote 17 800 €.

Prehľady podporených projektov:
•    projekty podporené v grantovom programe „
02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“ (len projekty predložené na uzávierku 13. 1. 2011)
•    projekt podporený v grantovom programe „
04 Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu 
•    projekty podporené v grantovom programe 
“05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG“
•    podporené nové partnerské projekty. 

Vzhľadom na veľký počet prijatých žiadostí počas prvých dvoch uzávierok v roku 2011 v grantovom programe  
“02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“ sa zároveň Správna rada EkoFondu rozhodla navýšiť  finančné prostriedky určené na podporu projektov  v tomto programe o 500 000€. Dodatočné financie umožnia fondu podporiť väčší počet kvalitne pripravených projektov, ktoré boli zaregistrované v rámci marcovej uzávierky. O podpore týchto projektov rozhodne Správna rada EkoFondu dňa 29. júna 2011 a výsledky hodnotenia nájdete zverejnené v rovnaký deň na tejto webovej stránke. 

V roku 2011 už EkoFond neplánuje žiadnu uzávierku v grantovom programe “02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“.  Po troch rokoch existencie programu, počas ktorých EkoFond schválil podporu pre 91 projektov v celkovej výške 3 070 429 €, nastal čas na jeho vyhodnotenie.  Na základe doterajších výsledkov programu rozhodne Správna rada EkoFondu o ďalšom postupe v oblasti podpory zvyšovania energetickej efektívnosti budov.  

Od roku 2008 podporil EkoFond spolu 110 projektov v celkovej sume 4 217 472 €. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantových programov EkoFondu nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0918 187 768 alebo emailom na adrese
hana.siposova@ekofond.sk.

 

 

Zdroj: Ekofond

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102