EK zverejnila výzvy v 7. rámcovom programe za 8,1 mld. EUR

31.08.2012 15:27

 

Európska komisia zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe. Celkov bolo zverejnených 52 výziev v celovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide o najväčšie výzvy v histórií rámcových programov.

 

Do výziev sa môžu zapojiť výskumné organizácie a výskumníci z členských a asociovaných krajín, a to z nasledujúcich sektorov:

  • univerzity
  • výskumné organizácie
  • orgány verejnej správy
  • veľké firmy
  • malé a stredné podniky
  • finančné inštitúcie

 

Dôraz bude kladený na tieto priority:

·         kľúčové výzvy súčasnosti dôležité pre Európu a jej občanov

·         špeciálny dôraz na malé a stredné podniky

·         špeciálny dôraz na inovácie

·         rozšírene účasti

 

Základné rozdelenie rozpočtu podľa jednotlivých oblastí:

  • témy zamerané na spoluprácu (4,8 mld. EUR)
  • MSP (1,2 mld. EUR)
  • ERC (1,75 mld. EUR)
  • Marie Curie Actions 963 mil. EUR).

 

Európska komisia predpokladá, že bude podporených viac ako 1 300 projektov s viac ako 15 000 účastníkmi.

Kancelária podporných štrukúr pripravuje informácie ku každej z výziev, tieto budú zverejnené v najbližších dňoch.

 

Viac o výzvach môžete nájsť na stránke Európskej komisie.

 

Znenia výziev môžete nájsť TU.

 

Pracovné programy jednotlivým tematickým oblastiam nájdete TU.

 

 

Zdroj: EK

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102