Dotačná schéma ÚSVRK

21.03.2012 09:18

Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

V rámci lepšej informovanosti pripravujú regionálne kancelárie ÚSVRK „Informačné dni“ – prezentácia DS, otázky, konzultácie, usmernenia.../ . O termíne konania predmetného budete v predstihu informovaní.

 

Termín uzávierky výzvy: 18.5.2012

Výška dotácie:  95%;  min 500,- € / max. 30 000,- €

 

Viac informácií nájdete tu: https://www.romovia.vlada.gov.sk/2419/dotacna-schema.php

 

Na stiahnutie: 

Text výzvy

 

 

Zdroj: ÚSVRK

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102