December 2009 – LEADER 2: Výmena skúseností a aktuálne informácie

07.12.2009 08:58

 

Dvojdňové podujatie pre Miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá v príprave na Leader zamerané na výmenu informácii a skúseností medzi MAS a VSP a na sprostredkovanie najaktuálnejších informácií k implementácii osi 4. 

 

Ciele:

-          poskytnúť manažmentom a rozhodovacím orgánom VSP a MAS v BB kraji informácie o aktuálnych dodatkoch k usmerneniu Leader

-          umožniť vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov medzi MAS a VSP zo spracovania IS

 

Cieľová skupina:

-          zástupcovia manažmentov a predstavenstiev VSP a MAS z BB kraja

 

Program:

1.deň – 3.12.2009:

-     predstavenie činnosti RP NSRV

-     charakteristiky MAS BB kraja

-     prezentácia MAS Podpoľanie

-     prezentácia MAS Chopok-juh

-     prezentácia MAS Malohont

-     diskusný stôl – výmena skúsenosti, predstavenie nových VSP

2.deň – 4.12.2009:

-    zhrnutie výsledkov diskusného stola – podnety pre riadiaci orgán

-    výklad dodatku č.4 Usmernenia pre Leader

-    projekty spolupráce – info o dodatku  č. 5 Usmernenia

-    diskusia – otvorené otázky

-    info o bulletine, sumarizácia námetov pre NSRV

 

Lektori: I. Kocianová (MP SR), E. Jankovičová, M. Kubaliaková, P. Rusnák, J. Žoldák

 

Termín a miesta konania:

3.- 4.12.2009, Rekreačné stredisko Obručná, Radzovce

 

Účastníci:

Celkom prihlásených 42 účastníkov. Účasť v prvý deň 24, druhý deň 28 účastníkov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia všetkých troch MAS a štyroch VSP v príprave na Leader. Na poslednú chvíľu sa ospravedlnili zástupcovia VSP Muránska Planina – Čierny Hron, Horehron, Hornohrad, Stredný Gemer, Cerovina a Zlatá cesta.

 

Zhrnutie, výsledky:

Účastníci ocenili možnosti priamej konfrontácie a výmeny skúseností ako aj sprostredkovanie najaktuálnejších informácii. Predložili zástupcom MP SR problémy hlavne s implementáciou konkrétnych opatrení stratégií a množstvo formálnych otázok. Prerokovali aj možnosti vytvárania siete MAS Na záver nasledovala ešte diskusia k námetom činnosti a k plánu aktivít RP NSRV B. Bystrica na rok 2010 so zameraním na Leader a informácia o príprave infobulletinu RP NSRV BB.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102