Členská schôdza BB VIPA

24.03.2014 13:28

P O Z V Á N K A

 

 

Regionálna Rada BB VIPA si Vás dovoľuje pozvať

na

ČLENSKÚ SCHÔDZU BB VIPA

 

ktorá sa uskutoční

                          2. apríla 2014 o 09.30

na obecnom úrade

v obci Lenka

 

s nasledovným programom:

 

09:15 – 09:30 – registrácia účastníkov

09:30 – 09:45 – otvorenie, voľba komisii, schválenie programu

09:45 – 10:00 – správa o činnosti a hospodárení za rok 2013

10:00 – 10:05 – spáva Revíznej komisie

10:05 – 10:45 – aktuálne informácie, diskusia – budúcnosť BB VIPA.

10:45 – 11:15 – voľby Regionálnej rady a predsedu, prestávka

11:15 – 11:45 – výsledky volieb a diskusia k plánu činnosti

11:45 – 12:00 – návrh plánu a rozpočtu na rok 2014

12:00 – 12:15 – návrh a schválenie uznesenia

12:15 – 12:45 – obed

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Peter Rusnák, predseda BB VIPA

 

 

 

 

 

Žiadame Vás o potvrdenie účasti na bbvipa@gmail.com alebo telefonicky (0905434102), alebo zaslaním návratky do 29.3.2014, aby sme mohli objednať občerstvenie a obedy

 

 

 

NÁVRATKA

 

Záväzne potvrdzujem svoju účasť na členskej schôdzi BB VIPA dňa 2.4.2014.

 

Meno: ....................................................................................

 

Organizácia: ..........................................................................

 

 

Dátum:  ..........................................               Podpis  ............................................

 

Odoslať na adresu OZ BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica alebo na bbvipa@gmail.com  do 12:00 hod. 29. 3. 2014

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102