Členská schôdza BB VIPA

27.04.2011 11:46

P O Z V Á N K A

 

 

 

srdečne Vás pozývame na Členskú schôdzu

OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja,

ktorá sa uskutoční dňa

 

 

5. mája (štvrtok) 2011 o 13:15 hod.

v hoteli LUX, Banská Bystrica

 

 

 

Program:

13:15 – 13:30 – prezentácia účastníkov

13:30 – 13:45 – otvorenie, uvítanie hostí, program, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej

 komisie, overovateľa a zapisovateľa

13:45 – 14:15 – Správa o činnosti a hospodárení a správa Revíznej komisie za r. 2010

14:15 – 14:45 – návrh zmeny stanov, nový volebný poriadok

14:45 – 15:00 – voľby Regionálnej rady a Revíznej komisie BB VIPA

15:00 – 15:15 – prestávka, občerstvenie

15:15 – 15:30 – diskusia, návrhy pre činnosť v roku 2011,        

15:30 – 15:45 – návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011

15:45 – 16:00 – prednesenie a schválenie uznesenia z ČS, ukončenie  

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

S pozdravom

 

Peter Rusnák,

poverený zastupovaním predsedu OZ BB VIPA, v.r.

 

Žiadame Vás o potvrdenie účasti e-mailom (bbvipa@mail.t-com.sk),  telefonicky (048/417 34 50), alebo zaslaním návratky do 2.5.2011, aby sme mohli objednať občerstvenie.

 

 

 

 

NÁVRATKA

 

Záväzne potvrdzujem svoju účasť na členskej schôdzi BB VIPA dňa 5.5.2011.

 

Meno: ....................................................................................

 

Organizácia: ..........................................................................

 

 

Dátum:  ..........................................               Podpis  ............................................

 

Odoslať na adresu OZ BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica alebo na bbvipa@mail.t-com.sk  do 12:00 hod. 2.5.2011

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102