Členská schôdza BB VIPA

01.04.2010 10:57

srdečne Vás pozývame na Členskú schôdzu OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, ktorá sa uskutoční dňa

        

15. apríla (štvrtok) 2010 o 9:00 hod. v penzióne U Mlynárky, Dudince

 

Program:

09:00 – 09:15 – prezentácia účastníkov

09:15 – 09:30 – otvorenie, uvítanie hostí, program, voľba mandátovej a návrhovej komisie

09:30 – 10:00 – výročná správa (správa o činnosti za rok 2009)

10:00 – 10:15 – správa o hospodárení, správa RK

10:15 – 10:30 – príhovory hostí

10:30 – 11:00 – prestávka, občerstvenie

11:00 – 11:30 – diskusia, návrhy pre činnosť v roku 2010           

11:30 – 12:00 – návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2010

12:00 – 12:30 – prednesenie a schválenie uznesenia z ČS

12:30 – 13:00 – obed a ukončenie ČS

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Pozvánka a návratka na Členskú schôdzu.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102