CKO: Interaktívna mapa realizovaných projektov v programovom období 2007 -2013

11.03.2011 09:03

Centrálny koordinačný orgán zverejnil na internetovej stránke www.nsrr.sk novinku vo forme Mapy realizovaných projektov PO 2007 -2013. Mapa informuje o  úspešne realizovaných projektoch v programovom období 2007 – 2013, ktoré boli vybrané jednotlivými riadiacimi orgánmi operačných programov, zobrazených podľa miesta realizácie projektu a farebne rozdelených na jednotlivé kraje pre efektívnejšie zobrazenie dopadu pomoci fondov EÚ a vizuálne konkretizovanie konečných prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aktuálne obsahuje celkovo 200 projektov po celom Slovensku a priebežne bude rozširovaná o ďalšie projekty.

Mapa realizovaných projektov je zároveň interaktívna mapa s možnosťou výberu stupňa priblíženia jednotlivého regiónu/projektu, satelitného alebo mapového zobrazenia a poskytuje možnosť tlače, zdieľania e-mailom a sledovanie pridania nových projektov prostredníctvom služby RSS. Jednotlivé projekty sú do mapy zapracovávané podľa polohy realizácie projektu, čo dáva možnosť detailného priblíženia na konkrétny región s prehľadom zrealizovaných projektov v blízkom okolí. Zároveň obsahuje aj možnosť stiahnutia Informačného listu projektu, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom projekte ako napr. finančný a časový rámec realizácie projektu, cieľ a dosiahnuté výsledky projektu a fotodokumentáciu.

 

Interaktívnu mapu môžete nájsť po kliknutí na nasledujúci odkaz:https://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/

 

Zdroj: www.nsrr.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102