August 2012 – účasť Regionálneho pracoviska NSRV na výstave Agrokomplex

30.08.2012 13:25

 

prezentácia Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj a MAS z Banskobystrického kraja, vrátane kultúrneho programu a ukážky remesiel

 

Ciele:

- zlepšenie informovanosti širokej verejnosti,

- poskytnúť konzultácie a poradenstvo záujemcom

- prezentácia Regionálneho pracoviska a prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

- výmena skúseností z ostatnými RP NSRV

- získanie spätnej väzby od návštevníkov

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť,

-          záujemcovia o využívanie podpory z PRV SR 2007-13

 

Prezentačné materiály:

-          informačný leták o RP NSRV a MAS v Banskobystrickom kraji

-          informačný leták o RP NSRV a VSP typu Leader

-          poster prezentujúci VSP typu Leader z BB kraja

 

Termín a miesto konania:

-          23.- 26. augusta 2012, Nitra

 

Zhrnutie, výsledky:

Tohtoročná prezentácia a propagácia Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj bola realizovaná ako spoločná expozícia so štyrmi  miestnymi akčnými skupinami  z Banskobystrického kraja a s ich partnermi z Českej republiky. Regionálne pracovisko pre Banskobystrický kraj koordinovalo prípravu výstavy nielen s manažmentmi MAS, ale aj   z hľadiska kultúrneho programu a módnej prehliadky krojov z územia dvoch MAS. Okrem MAS a folklórneho súboru sa za náš kraj prezentovali výrobca ručne tkaných koberčekov z MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a včelár a producent včelích produktov a výrobkov z medu z MAS Zlatá cesta.

Počas celej doby trvania výstavy boli regionálnym koordinátorom Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj zabezpečené odborné konzultácie a poradenstvo. Najčastejšie požadovanými informáciami boli informácie o kultúrnych pamiatkach a o možnostiach rekreácie a cestovného ruchu.

Pomerne značný záujem bol aj o informácie o miestnych akčných skupinách, na čo bolo pracovisko vhodne vybavené informačno-propagačnými materiálmi a aj spoločná expozícia s MAS umožnila tieto informácie kvalifikovane zabezpečiť.

Informácie o podpore z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -13 boli len sporadické a týkali sa v značnej miere len takých aktivít, ktoré nie sú programom  podporované.

V rámci podujatia bola uskutočnená aj  porada regionálnych koordinátorov s Centrálou a prebehla aj výmena skúseností z činnosti regionálnych pracovísk NSRV.

Spoločenským vyvrcholením podujatia z hľadiska NSRV bol vidiecky večer, na ktorom sa regióny prezentovali aj svojimi domácimi výrobkami . Za náš kraj sme sa prezentovali domácou štrúdľou, syrmi a klobásami ako aj už tradične kvalitnou domácou slivovicou.

Hlavným programom večera bolo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu fotografiu z územia MAS za rok 2012. Toto ocenenie tohto roku získala fotografia z MAS Radošinka a ocenenie si mohla prevziať priamo z rúk štátnej tajomníčky a generálneho riaditeľa sekcie  rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

 

Peter Rusnák, 30.8. 2012

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102