August 2011 – účasť Regionálneho pracoviska NSRV na výstave Agrokomplex

23.08.2011 11:02

prezentácia Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj a jeho aktivít a činnosti na celoštátnej výstave Agrokomplex v Nitre

 

Ciele:

- zlepšenie informovanosti širokej verejnosti,

- poskytnúť konzultácie a poradenstvo záujemcom

- prezentácia Regionálneho pracoviska a prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

- výmena skúseností z ostatnými RP NSRV

- získanie spätnej väzby od návštevníkov

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť,

-          záujemcovia o využívanie podpory z PRV SR 2007-13

 

Prezentačné materiály:

-          infobulletin Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj - 2011

-          informačný leták o RP NSRV a MAS v banskobystrickom kraji

-          informačný leták o RP NSRV a VSP typu Leader

-          obal na dokumenty

-          poster RP NSRV

-          poster predstavujúci MAS z BB kraja

-          poster prezentujúci VSP typu Leader z BB kraja

 

Termín a miesto konania:

-          18.- 21. augusta, Nitra

 

Zhrnutie, výsledky:

Tohtoročná prezentácia a propagácia Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj bola realizovaná ako spoločná expozícia so štyrmi  miestnymi akčnými skupinami  z kraja. Regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj koordinovalo prípravu výstavy  nielen s MAS z banskobystrického, ale so žilinského kraja.

Počas celej doby trvania výstavy boli zástupcami Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj zabezpečené odborné konzultácie a poradenstvo. Najčastejšie požadovanými informáciami boli informácie o kultúrnych pamiatkach, a o možnostiach rekreácie a cestovného ruchu.

 Pomerne značný záujem bol aj o informácie o miestnych akčných skupinách, na čo bolo pracovisko vhodne vybavené informačno- propagačnými materiálmi a aj spoločná expozícia s MAS umožnila tieto informácie kvalifikovane zabezpečiť.

Informácie o podpore z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -13 boli len sporadické a týkali sa v značnej miere len takých aktivít, ktoré nie sú programom  podporované.

Veľké množstvo návštevníkov bolo trochu dezorientované označením expozície a požadovali všeobecné informácie za banskobystrický kraj, alebo špeciálne informácie za niektoré lokality v kraji. V rámci podujatia boli uskutočnená aj výmena skúseností z činnosti regionálnych pracovísk NSRV.

Najcennejšou návštevou spoločnej expozície nášho kraja bola návšteva premiérky I. Radičovej a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Z. Šimona, ktorí boli obdarovaní darčekmi od výrobcu ručne tkaných koberčekov z Bátorovej.

 

Agrokomplex2011-fotodokumentacia.doc

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102