August 2010 – účasť Regionálneho pracoviska NSRV na výstave Agrokomplex

25.08.2010 11:01

prezentácia Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj a jeho aktivít a činnosti na celoštátnej výstave Agrokomplex v Nitre

 

Ciele:

- zlepšenie informovanosti širokej verejnosti,

- poskytnúť konzultácie a poradenstvo záujemcom

- prezentácia Regionálneho pracoviska a prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

- výmena skúseností z ostatnými RP NSRV

- získanie spätnej väzby od návštevníkov

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť,

-          záujemcovia o využívanie podpory z PRV SR 2007-13

 

Prezentačné materiály:

a)     vlastné:

-          brožúra RP NSRV BB. Prístup Leader v Banskobystrickom kraji

-          brožúra RP NSRV BB: Podpora vidieka v BB kraji v roku 2009

-          informačný leták o RP NSRV a MAS v Banskobystrickom kraji

-          obal na dokumenty

-          poster NSRV

-          poster RP NSRV

b)     ostatné:

-          propagačné materiály od MAS Zlatá cesta

-          propagačné materiály od VSP Banskobystrický Geomontánny park

-          poster MAS Malohont

-          poster MAS Podpoľanie

-          poster Banskobystrického geomontánneho parku

 

Termín a miesto konania:

-          19.- 22. augusta, Nitra

 

Zhrnutie, výsledky:

Počas celej doby trvania výstavy boli vo výstavnom stánku Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj zabezpečené odborné konzultácie a poradenstvo prostredníctvom zástupcov pracoviska. Najčastejšie požadovanými informáciami boli možnosti turistiky a rekreácie, záujem o kultúrne pamiatky, múzeá a banícku históriu. Informácie o podpore z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -13 boli len vo veľmi malom počte, väčšinou to boli záujemcovia, ktorých nie je možné z programu podporiť – začínajúci farmári, pestovatelia drobného ovocia a pod. Pomerne značný záujem však bol o informácie o miestnych akčných skupinách. Práve v tejto oblasti boli najlepšie naplnené ciele podujatia -zlepšenia informovanosti širokej verejnosti.

V rámci podujatia boli uskutočnená aj výmena skúseností z činnosti regionálnych pracovísk.

Najcennejším výstupom bolo rokovanie a konzultácie s Ľ. Benem z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Bola to skupinová konzultácia s členmi MAS Podpoľanie a Malohont orientovaná predovšetkým na procesy hodnotenia a výberu projektov MAS a na spoluprácu s PPA. V krátkosti sa pri našom stánku zastavil aj riaditeľ odboru rozvoja vidieka MP SR Ján Beňadik. Regionálny koordinátor konzultoval aj pracovné a odborné otázky s riaditeľkou ARVI M. Gondovou a koordinátorom siete B. Gerhátom, ktorým boli odovzdané aj propagačné materiály na výstavu Země živitelka v ČR za náš kraj – RP NSRV B. Bystrica, MAS Malohont, Podpoľania a Zlatá cesta a VSP Banskobystrický geomontánny park.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102