August 2010 – propagačná brožúra RP NSRV BB kraja

24.08.2010 10:20

 

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj v slovensko-anglickej jazykovej mutácii propagujúcej aktivity Regionálneho pracoviska a prístup Leader v Banskobystrickom kraji.

 

Ciele:

- zlepšenie informovanosti verejnosti,

- sprostredkovanie základných informácií o činnosti a aktivitách RP NSRV BB

- predstavenie MAS a VSP Banskobystrického kraja

- získanie partnerov pre projekty spolupráce

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji i na Slovensku a Miestne akčné skupiny na Slovensku a v zahraničí

 

Obsah brožúry:

-          príhovor regionálneho koordinátora

-          aktivity a činnosti Regionálneho pracoviska NSRV B.Bystrica

-          prístup Leader v Banskobystrickom kraji

-          miestne akčné skupiny v Banskobystrickom kraji

-          ostatné partnerstvá typu Leader v kraji

-          závery, zhrnutie

 

Autorský kolektív: autor: Peter Rusnák, spolupráca: Janka Bačíková Mária Behanovská,, Lenka Hlaváčková, Elena Jankovičová, Iveta Kavčáková, Mirka Kubaliaková, Jozef Kučerák, Anežka Morongová, Gabriel Mihayi, Igor Pašmík, Martina Pavlovkinová, Lucia Vačoková, Mirka Žilková. 

 

Dodávateľ grafického spracovania a tlače: Ján, Ľupták, Detva

 

Rozsah: 32 strán textu s fotografiami a mapkami a 4 strany obálky

 

Termín vydania: august 2010

 

Počet výtlačkov: 1000

 

Zhrnutie, výsledky:

Brožúra predstavuje hlavné činnosti a aktivity Regionálneho pracoviska NSRV B. Bystrica a prezentuje 5 miestnych akčných skupín a 8 verejno-súkromných partnerstiev kraja. Obsahuje celkom 32 strán + 4 strany obálky v plnofarebnom prevedení, 19 fotografií, mapku Slovenska s vyznačením Banskobystrického kraja ,mapku Banskobystrického kraja s vyznačením miestnych akčných skupín a ostatných partnerstiev typu Leader, 5 mapiek MAS a 8 mapiek verejno-súkromných partnerstiev bez štatútu MAS.

Pôvodne plánovaný rozsah brožúry bol rozšírený o 8 strán, ale rozpočet na aktivitu nebol prekročený, hoci cena bola, vzhľadom k náročnosti grafického spracovania (mapové diela), veľmi poddimenzovaná.

 Vydanie brožúry bolo plánované na mesiac júl, ale vzhľadom ku komplikáciám so spracovaním rozsahu a schvaľovaním obsahu a vzhľadom k dovolenkovému obdobiu, brožúra bola spracovaná a vydaná až v auguste, tak aby mohla byť prezentovaná už na výstave Agrokomplex. Tu prebehla aj prvá distribúcia pre zúčastnené MAS a pre širokú verejnosť. Celkom bolo rozdaných cca 200 ks publikácií. Ostatné výtlačky budú distribuované v rámci kraja pre MAS, VSP a partnerov a využité pri zahraničných cestách do Estónska a Fínska v septembri 2010.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102