apríl 2013 – regionálny farmársky trh

04.05.2013 16:49

 

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie a širokej verejnosti o regionálnych producentoch a produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín, jedál a produktov ako aj tradičných remesiel, ktoré sa uskutočnilo v rámci 1.ročníka Otvárania Bánoša – poľnohospodárskej a letnej turistickej sezóny v banskobystrickom kraji.

 

Ciele:

-       oboznámenie spotrebiteľov s domácimi tradičnými produktmi z regiónu

-       prezentácia malých farmárov a producentov tradičných regionálnych produktov

-       spropagovanie tradičných jedál a chutí z miestnych produktov

-       spoznanie drobných producentov z banskobystrického kraja a ich produktov

-       výmena skúseností a poznatkov,

-       získanie podnetov pre propagovanie miestnych produktov

 

Cieľová skupina:

-       široká verejnosť – predovšetkým obyvatelia mesta B. Bystrica

 

Spoluorganizátori:

-       SOŠ Pod Bánošom, B. Bystrica

-       OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

 

Zúčastnení prezentujúci a producenti:

-       celkom 29 stánkov, z toho 5 remesiel, 14 farmárov a malých producentov, 9 skupín s tradičnými jedlami a 4 iné atrakcie a doplnky celkom 90 predávajúcich a prezentujúcich osôb, nerátajúc 5-člennú cigánsku kapelu, štáb organizátorov a oficiálnych hostí

 

Termín a miesto konania:

·         27. 4. 2013, areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Priebeh podujatia: 

Realizácia podujatia bola zahájená o siedmej hodine ráno prípravou tradičných jedál z regiónov v školskej kuchyni a postupným stavaním a prípravou stánkov. Slávnostné otvorenie Bánoša a zároveň aj farmárskeho trhu sa uskutočnilo o 10:00 hodine príhovormi podpredsedu BBSK Ladislava Topoľského, primátora mesta B. Bystrica Petra Gogolu a riaditeľa SOŠ Pavla Fiľu. Slávnostného otvorenia sa ako čestný hosť zúčastnila aj Ľubica Laššáková, prednostka ObÚ B. Bystrica. Bánoš otvoril regionálny koordinátor za doprovodu plieskania bičom Lukáša Janočku, symbolizujúcim vyháňanie dobytka na pašu a slávnostný akt otvorenia bol ukončený sólom na fujaru.

Vystavovatelia a prezentujúci boli rozmiestnení v troch zónach – remeselnej, farmárskej(producentskej) a gastronomickej. Celkom bolo prezentovaných 5 remesiel – košíkarstvo, keramika, drevorezba, drevené hračky a výroba sviečok. Remeselná zóna bola doplnená aj o rôzne atrakcie pre deti (skákací hrad, krava na dojenie, nafukovacie balóny, cukrová vata) a stánky propagujúce školu, mesto a BBSK a aj MAS Malohont prostredníctvom propagačných materiálov a posterov. 

V producentskej časti sa prezentovalo celkom 13 miestnych producentov, z toho 5 farmárov s mliečnymi výrobkami a syrmi, 3 včelári - dodávatelia včelích a medových produktov, 1 medovnikár, 1 výrobca oblátok, 1 producent čajov, 1 výrobca domácich lekvárov a SOŠ so svojimi pekárskymi, cukrárenskými a včelárskymi produktmi. Producentská zóna bola doplnená aj o stánok s predajom farmárskych odevov.

V gastronomickej zóne sa prezentovali tradičné jedlá z rôznych regiónov kraja.

Celkom bolo ponúkaných a prezentovaných 18 druhov jedál a sladkostí z regiónov Horehronia, Gemera, Podpoľania a Hontu – konkrétne z Brusna, Medzibrodu, Lukovíšť, Látok, Litavy, Ladzian a Dobrej Nivy. Boli to víťazi miestnych gastronomických podujatí, ktorí prezentovali také tradičné miestne jedlá ako napr. čipkarskô, haruľa, divina, baraní guľáš, pečenú a parenú baranina, strapkáč, ale aj sladké jedlá ako halušky s karamelizovanými jablkami, rôzne štrúdle, pagáče... Okrem týchto tradičných jedál z regiónov kraja gastronomickú zónu dopĺňali svojimi jedlami aj miestna SOŠ – pečeným rebierkom a kolenom, domácou tlačenkou a haruľou a hotelová SOŠ zo Zvolena s jablkovými dolkami. V gastronomickej zóne bol umiestnený aj miestny producent piva – Banskobystrický pivovar so 4 druhmi piva. Okrem toho bolo v gastronomickej zóne ponúkané aj kvasinkové nepasterizované pivo z Dobrej Nivy a kyslá kvasená kapusta od Beličku zo Sliača a domáci chlieb z Látok.

Okrem predaja produktov a ukážok remesiel, boli počas podujatia prezentované ukážky štepenia ovocných stromkov, ukážky včelárstva, škola plieskania bičom, kosenia, kovania kosy, ale pre deti aj dojenia – s umelou kravou. Živé zvieratá na jarmoku boli prezentované ovečkami. Počas celého podujatia vyhrávala cigánska  kapela a hra na heligónku a fujaru.

Na podujatí bola pokusne použitá aj miestna mena Bánoš, ktorú si  mohli návštevníci trhu zakúpiť pri vstupe do areálu a použiť na nákupy. Počas trhu sa konalo aj stretnutie konvívia Slow –food B. Bystrica, ktoré vyhodnotilo a ocenilo vybrané jedlá, ktoré spĺňali kritéria jedál z blízka a z domácich zdravých surovín.

Podujatie navštívilo odhadom do 2000 návštevníkov. Záujem obyvateľov mesta bol značný a okolo 14:00 hod už vlastne boli rozpredané všetky jedlá i farmárska produkty.

Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom bannera, letákov a plagátov ako aj televízie a web stránky mesta B. Bystrica , BB VIPA a ZPRV. Každý účastník obdržal aj malú minikuchárku na jedlá z jahňaciny a baraniny, ktorej účelom bolo zvýšenie záujmu obyvateľov o tieto kedysi tradičné a bežné a pritom zdravé jedlá z domácich produktov.

 

 

 

 

V B.Bystrici 30.apríla 2013,

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102