apríl 2012 – účasť regionálneho koordinátora na medzinárodnej výstave

26.04.2012 09:57

Štvrtá medzinárodná výstava vidieckeho turizmu a agroturizmu AGRPOTRAVEL v Kielcach zameraná na prezentáciu produktov z vidieka.

Ciele podujatia:

 

Cieľom podujatia je poskytnúť prehľad o ponuke produktov regiónov Poľska a vytavujúcich krajín, spropagovať atrakcie, ponuku služieb, tradičných remesiel a regionálnych špecialít a vzájomne si vymeniť skúsenosti z praxe.

 

Cieľová skupina:

-          široká a odborná verejnosť

 

Termín a miesto konania:

-          Poľsko – Kielce  20. – 22. apríla 2012

 

Organizácia a účasť:

Slovenskú účasť na výstave organizačne zabezpečovala Centrála NSRV na základe ponuky poľskej strany v spolupráci s regionálnymi pracoviskami NSRV, ktoré zabezpečovali vystavovateľov za svoje regióny. Celkom sa podujatia prostredníctvom NSRV zúčastnilo 58 účastníkov z banskobystrického, nitrianskeho, prešovského a žilinského kraja. Spolu sa prezentovali svojimi produktmi zástupcovia z deviatich MAS a dvoch partnerstiev. Najväčší počet účastníkov bol z banskobystrického kraja – zúčastnili sa vystavovatelia so štyroch MAS, jedného VSP a samostatne ešte aj vo vlastnom stánku Salaš Zbojská. Z celkového počtu účastníkov 51 (okrem NSRV a RP) bolo 20 z banskobystrického kraja, z toho 5 bolo len na dva dni a okrem nich zo salaša Zbojská bolo 6 osôb, ktorí okrem hotových výrobkov ponúkali aj špeciality miestnej kuchyne z domácich produktov pripravovaných priamo na mieste. Vystavovatelia z MAS banskobystrického kraja ponúkali okrem propagačných materiálov a ukážok rezbárstva, medovnikárstva, cukrárenských výrobkov aj predaj a koštovku vína, medoviny a včelích produktov a popritom sa konali aj vystúpenia malej speváckej skupiny s harmonikárom, ku ktorým sa pridávali aj ostatní účastníci. Najvyšší počet vystavovateľov bol z MAS Zlatá cesta – celkom 7.

 

Získané poznatky:

Účasť na výstave nám priniesla nové podnety, ako sa na takéto podujatia pripraviť. Ukázalo sa, že v zahraničí by sme sa mali zamerať na prezentáciu regiónu a nie na prezentáciu jednotlivých MAS.

Poučením a prínosom bolo spoznanie veľmi bohatej ponuky a širokého sortimentu výrobkov domácich vystavovateľov a spôsobu ich ponuky a prezentácie.

 

Zhrnutie, závery:

Na podujatí dominovala predovšetkým ponuka potravín, domácich výrobkov a gastronomických špecialít. Z tohto pohľadu bolo prínosom, že sme aj v slovenskej prezentácii mali zahrnuté koštovky jedál a nápojov a že sa na výstave zúčastnil aj salaš Zbojská  

Vzhľadom k tomu, že slovenská prezentácia bola realizovaná prostredníctvom zástupcov MAS, účastníkom z MAS banskobystrického kraja chýbalo, že na propagačnom paneli slovenskej reprezentácie prostredníctvom NSRV neboli uvedené všetky vystavujúce a prezentujúce MAS z banskobystrického kraja.

 

 

V Banskej Bystrici  24.04. 2012, spracoval. Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102