apríl 2011 – odborná exkurzia do Rakúska

19.04.2011 09:09

 

Dvojdenná odborná exkurzia zameraná na výmenu skúseností z aplikácie prístupu Leader, diverzifikácie vidieckej ekonomiky na miestnom potencionáli v regióne Burgendland v Rakúsku za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie kľúčových vidieckych aktérov v MAS a VSP banskobystrického kraja.

 

Ciele:

-       získanie nových poznatkov a skúseností

-       vzájomná výmena informácii a kontaktov

-       získanie poznatkov pre prípravu diverzifikácie miestnej ekonomiky na báze miestneho potenciálu a tradícií hlavne v oblasti ekoenergie, predaja z dvora a vidieckej turistiky

-       spoznanie novej krajiny a nových ľudí

 

Cieľová skupina:

-                     farmári, starostovia, manažmenty MAS, vinári  – členovia MAS a VSP  BB kraji

 

Program podujatia

prvý deň - Južný Burgenland:

-          prezentácia LEADER- MAS Južný Burgenland Plus

-          prezentácia k ekoenergii

-          prehliadka energetického parku Heiligenbrunn

-          prehliadka areálu vinných pivníc – zaradené do svetového dedičstva UNESCO

-          predstavenie LEADER-projektu  „Südburgenland – Kúsok raja“, Dt. Schützen

 

druhý deň - Severný Burgenland:

-          predstavenie projektov Leader obce Bad Sauerbrunn,

-          predstavenie regiónu Rosalia  - rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

-          predstavenie projektu – Predaj miestnych produktov  - prehliadka predajne

-          predstavenie MAS Nordburgenland plus

-          návšteva "Remushof Jagschitz" v Oslip  - Dovolenka na statku

 

Lektori:

Ursula ... MAS Južný Burgenland Plus, Bernhard Deutsch, starosta obce Sterm, vinári a podnikatelia vo vidieckom CR  Wachter a Wiesler, Gerhard Hutter starosta Bad Sauerbrunn, Bettina Bandat, združenie rozvoja CR Rozália, Andreas Zeman, manažér MAS Severný Burgenland Plus, Sandra  Goger, riaditeľka Krajinského združenia vidieckych sprostredkovateľov v Burgenlande, pani Dorotea Jagschitz, majiteľka a manažerka statku s produktom Vinársky záťitok na dvore Remushof.

 

Termín a miesto konania:

-          región Burgenland, Rakúsko 14.-15.4. 2011

 

Účastníci:

Celkom 42 účastníkov, z toho 2 vodiči, 1 tlmočník a 1 organizátor, 8 zástupcov manažmentov 7 MAS, 18 starostov/starostiek, 10 agropodnikateľov, 2 zástupcovia občianskych združení

 

Priebeh podujatia:

Miestom exkurzie a hostiteľmi boli Miestne akčné skupiny - Južný a Severný Burgenland. Odchod účastníkov so Slovenska bol o 05:45 ráno z Lučenca.

V prvý deň exkurzie, hneď po uvítaní a obede v podniku rodiny Wukovits v obci Grossmürbisch, nasledovala prezentácia MAS Južného Burgenlandu plus, jeho cieľov a projektov manažérkou MAS Ursulou Maringer. Potom nám projektový manažér Bernhard Deutsch predstavil program eko energie v južnom Burgenlande a projekt v obci Güssing a po ňom nasledovala prehliadka lokality vinných pivníc v obci Heiligenbrunn zaradených do svetového dedičstva UNESCO a návšteva energetického parku  Heiligengrunn. Následne sme sa presunuli do obce Deutsch Schützen do rodinného podniku Wachter-Wiesler, kde nám bol predstavený príklad realizovaného projektu Leader s názvom Južný Burgenland - kúsok raja s ochutnávkou vín. Po večeri sme sa presunuli do obce Grosspetersdorf, kde sme sa ubytovali v hoteli GIP.

Na druhý deň sme sa presunuli na územie severného Burgenlandu do obce Bad Sauerbrun.Tu nás privítal starosta obce, ktorý nám predstavil realizované projekty podporené cez Leader s následnou prehliadkou obecného objektu s informačnou kanceláriou, predajňou miestnych produktov, malým múzeom historického vývoja obce a kúpeľov. Súčasťou objektu bola aj bezplatná možnosť ochutnávky a odberu liečivej vody, privedenej z neďalekého prameňa.

Následne nám Bettina Bandat predstavila región Rosalia a činnosť združenia obcí zameranú na podporu cestovného ruchu. Na záver prednáškového bloku nás manažér MAS Severný Burgendlad plus, oboznámil s cieľmi, činnosťou a projektmi Leader svojho partnerstva. Po prehliadke predajne miestnych produktov,  parku s 250 druhmi ruží a obede sme sa presunuli do obce Oslip, kde sme navštívili statok Remusshof. Tu nás Sandra  Goger, riaditeľka Krajinského združenia vidieckych sprostredkovateľov v Burgenlande, oboznámila s projektom Dovolenka na statku a následne sme si urobili obhliadku miestneho statku rodiny Jagshittz, po ktorom nás sprevádzala domáca pani a na záver sme absolvovali aj ochutnávku miestnych špecifických vín produktu „vinársky zážitok na dvore Remushof“. Po rozlúčke nasledovala cesta späť na Slovensko, s príchodom okolo 23:00 hod.

 

 

Zhrnutie, výsledky:

Program cesty bol veľmi dobre zostavený, vzhľadom k želanému účelu slovenských vidieckych zástupcov. Starostovia obcí sa mohli oboznámiť s program ekoenergie, ktorý prináša financie do obecných pokladníc a aj s formami organizovania združení a podpory marketingu miestnych produktov a špecialít, Vinári a farmári zistili, že poľnohospodári v Burgenlande nechovajú žiadne hospodárske zvieratá, ale pestujú len biomasu pre energetické účely a venujú sa produkcii miestnych špecializovaných výrobkov, hlavne vína, cestovín a olejov. Zástupcovia manažmentov MAS sa mali možnosť oboznámiť s postupmi a aktivitami MAS a aj organizácii a spôsobov a metód poradenstva v oblasti projektového manažmentu a prípravy projektov.

Tým sa vlastne naplnili aj ciele odbornej exkurzie – zvýšenie informovanosti, odbornosti a kvalifikovanosti v nosných témach exkurzie – diverzifikácia vidieckej ekonomiky – vidiecka  turistika,  bioenergetika, predaj miestnych produktov.

Podľa výsledkov ankety až 97% účastníkov odpovedalo, že by chcelo získané poznatky využiť vo svojej práci v rozvoji vidieka v Banskobystrickom kraji

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102