Apríl 2010 - Seminár: Diverzifikáciou ekonomických aktivít k rozvoju vidieka

16.04.2010 10:45

Jednodenný pracovný seminár k diverzifikácii vidieckej ekonomiky prostredníctvom eurofondov a využitím opatrenia 3.1 PRV SR 2007- 2013 pre vidieckych aktérov z Banskobystrického kraja, pôvodne plánovaný na marec a preložený na apríl 2010.

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti o možnostiach využívania eurofondov pre diverzifikáciu vidieckej ekonomiky

-          zvýšenie informovanosti o možnostiach vytvárania nových ekonomických aktivít prostredníctvom PRV SR 2007-13

-          získanie spätnej väzby

 

Cieľová skupina:

-          vidiecki aktéri BB kraja - farmári, starostovia, MAS, projektoví manažéri

 

Program podujatia:

-          aktuálne informácie RP NSRV BB

-          diverzifikácia vidieckej ekonomiky s využitím eurofondov

-          praktické skúsenosti s realizáciu projektu diverzifikácie

-          opatrenie 3.1 PRV – zmeny a inštrukcie pre žiadateľov

-          spracovanie žiadostí, výber a hodnotenie a finančné riadenie projektov

-          diskusia, závery

 

Lektori: P. Rusnák (RP NSRV BB), J. Macz (penzión U Mlynárky), J. Beňadik (MP SR),

   Ľ. Bene (PPA)

 

 

Termín a miesto konania:

-          Penzión U Mlynárky, Dudince, 15. apríl 2010

 

Účastníci:

Celkom prihlásených 22 účastníkov, skutočná účasť 19.

 

Zhrnutie, výsledky:

Seminár mal pracovný charakter. Prvá prednáška bola zameraná na možnosti využitia jednotlivých operačných programov na komplexný prístup k rozvoju vidieckej turistiky v Banskobystrickom kraji. Následne bol prezentovaný príklad postupu a úspešnej realizácie projektu diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam zameraný na cestovný ruch. Druhá časť seminára bola zameraná na prípravu a implementáciu projektov pre opatrenie 3.1 PRV SR 2007-13, ktorá pozostávala z dvoch prednášok zástupcov MP SR a PPA. Pán Beňadik z MP SR sa v stručnosti zmienil aj o príprave na budúce programovacie obdobie.

Účastníci ocenili možnosti priamej konzultácie otvorených otázok s lektormi z MP SR a PPA a možnosti vzájomnej výmeny skúseností z prípravou projektov. V diskusii sa zamerali predovšetkým na konkrétne otázky súvisiace so žiadosťami na opatrenie 3.1. PRV SR.

 

Spätná väzba – hlavné požiadavky účastníkov smerom k BBSK a Riadiacemu orgánu:

-          zvýšiť ingerenciu BBSK v koordinácii cestovného ruchu a využívaní eurofondov

-          v budúcom programovom období uplatňovať integráciu podpory najmä malých farmárov formou kombinácie podpory poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych činností

-          zvýšiť podporu pre udržateľný integrovaný rozvoj vidieka aj formou národných a regionálnych podporných nástrojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102