Aktuálne správy z PPA

21.02.2013 10:18

 

Sprava - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty

obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z

20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

 

V zaujme plynuleho spracovania ziadosti o uhradu DPH si Vas dovolujeme

poziadat o kontrolu uplnosti a platnosti predkladanych priloh k ziadosti

(original alebo overena fotokopia dokladu, nie starsieho ako 3 mesiace,

podpisy na dokladoch...).

 

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5135

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102