Aktuálne správy z PPA

03.06.2014 07:40

Sprava c.1 - [UPOZORNENIE]

*****************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "PPA") dorazne upozornuje konecnych prijimatelov nenavratneho financneho prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Ziadosti o platbu (dalej len "ZoP") kompletne, podla aktualneho Zoznamu povinnych priloh k ZoP na jednotlive opatrenia uverejneneho na webovom sidle PPA.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5998

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 110 ZO DNA 29.05.2014 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY)]

****************************************************************************

************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 5852/2014 zo dna 28.05.2014, oznamuje schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze tymto oznamenim umoznuje Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci organ pre Program rozvoja vidieka SR

2007-2013 vyhlasit miestnym akcnym skupinam dodatocne vyzvy na implementaciu integrovanych strategii rozvoja uzemia.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6002

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102