Aktuálne správy z PPA

26.05.2014 13:16

Sprava c.1 - [OZNAM PRE UCHADZACOV O ZABEZPECOVANIE DODAVKY OVOCIA, ZELENINY A VYROBKOV Z NICH PRE SKOLSKY ROK 2014/2015]

****************************************************************************

************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady SR c. 520/2010 Z. z., ktorym sa meni a doplna nariadenie vlady SR c. 341/2009 Z. z. o poskytovani pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materskych skolach a pre ziakov v zakladnych skolach...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5983

 

Sprava c.2 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU – PODPORA NA PROPAGACIU NA TRHOCH TRETICH KRAJIN PRE VINARSKY ROK 2013/2014]

****************************************************************************

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na propagaciu na trhoch tretich krajin pre vinarsky rok 2013/2014, ze dna 09. maja 2014 nadobudol ucinnost Dodatok c. 01/2014

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5993

 

Sprava c.3 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU – PODPORA NA INVESTICIE PRE VINARSKY ROK 2013/2014 ]

****************************************************************************

********************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na investicie pre vinarsky rok 2013/2014, ze dna 09. maja 2014 nadobudol ucinnost Dodatok c. 01/2014...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5979

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE O KONANI VEREJNEHO ODPOCTU ZA ROK 2013]

******************************************************************

Dna 20. maja o 10.00 hod. sa konal na Dobrovicovej c. 9 v Bratislave, za ucasti verejnosti a  medii, verejny odpocet Podohospodarskej platobnej agentury.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5997

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102