Aktuálne správy z PPA

19.05.2014 13:22

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 109 ZO DNA 13.05.2014  (VYZVA C. 2014/PRV/34, VYZVA C. 2014/PRV/35)]

****************************************************************************

**********************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zverejnenych vyzvach c. 2014/PRV/34 a c. 2014/PRV/35  aktualizovala  prilohy c. 5. k ZoNFP. Aktualizacia  sa tyka ziadatelov uctujucich v   systeme jednoducheho uctovnictva konkretne roku 2013.  V statistickom vykaze  o prijmoch a vydavkoch pre rok 2013 bol doplneny riadok c.13.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5973

 

Sprava c.2 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU – PODPORA NA INVESTICIE PRE VINARSKY ROK 2013/2014 ]

****************************************************************************

********************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na investicie pre vinarsky rok 2013/2014, ze dna 09. maja 2014 nadobudol ucinnost Dodatok c. 01/2014...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5979

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102