Aktuálne správy z PPA

12.05.2014 16:23

Sprava c.1 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA PODU NA ROK 2014]

****************************************************************************

***********

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5869

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA ZVIERATA NA ROK 2014]

****************************************************************************

***************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5870

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA LESNICKE OPATRENIA]

****************************************************************************

*************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5871

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

Verejny odpocet Podohospodarskej platobnej agentury (PPA) za rok 2013 sa bude konat dna 20. maja 2014 o 10.00 hod. v budove ustredia PPA na Dobrovicovej c. 9 v Bratislave. Na programe je prezentacia hlavnych bodov Vyrocnej spravy PPA za rok 2013...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5965

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102