Aktuálne správy z PPA

14.04.2014 18:17

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PPA C. 108 ZO DNA 08.04.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/35 – AKTUALIZACIA C. 1)]

****************************************************************************

***********************

Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 16858/2013-610 doruceneho PPA dna 07.04.2014 aktualizovala v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.1 „Prirucku pre ziadatela o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5893

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU – RESTRUKTURALIZACIA VINOHRADOV]

****************************************************************************

****************************************************

Podohospodarska platobna agentura v nadvaznosti na nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v ramci spolocnej organizacie trhu s vinom v zneni neskorsich predpisov oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na restrukturalizaciu vinohradov pre vinarsky rok 2013/2014, ze ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5230

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU – RESTRUKTURALIZACIA VINOHRADOV]

****************************************************************************

****************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na restrukturalizaciu vinohradov pre vinarsky rok 2014/2015, ze mozu podavat ziadosti...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5928

 

Sprava c.4 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU NA POISTENIE URODY PRE ROK 2013]

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v ramci spolocnej organizacie trhu s vinom v zneni neskorsich predpisov oznamuje...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5225

 

Sprava c.5 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU NA POISTENIE URODY PRE ROK 2014]

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na poistenie urody vinohradov pre rok 2014, ze mozu podavat ziadosti o podporu na poistenie urody do 30. aprila 2014...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5933

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102