Aktuálne správy z PPA

24.03.2014 13:27

 

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 107 ZO DNA 21.03.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/35)]

***************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 16858/2013-610, zo dna 18.03. 2014, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 „Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem“.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5853

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102