Aktuálne správy z PPA

10.03.2014 11:18

Sprava c.1 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O POKRACOVANIE VYKONAVANIA AGROENVIRONMENTALNEHO A LESNICKO-ENVIRONMENTALNEHO OPATRENIA]

****************************************************************************

**************************************************************

v sulade s § 61a nariadenia vlady SR 499/2008 Z. z. v zn. n. p. na podopatrenia uvedene v § 16 a § 35 pism. b), c), f) a g), v ktorych plnili podmienky v patrocnom zavazku v rokoch 2009 az 2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5791

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 21 ZO DNA 03.03.2014 (VYZVA C. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZACIA)]

****************************************************************************

**************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Operacneho Programu Rybne Hospodarstvo  SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR,  zverejnila na webovej stranke PPA v casti : PPA / Projektove podpory / OPRH 2007-2013 / Vyzvy / 2012/OPRH/01 nove prilohy k vyzve na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj novych trhov a schvalenu Metodicku prirucku pre ziadatela ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5796

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102