Aktuálne správy z PPA

24.02.2014 13:48

Sprava c.1 - [OZNAMENIE ]

****************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 3, ods. pism. b) a c) "Dotacia na ucast na vystave" nariadenia vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5778

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 2 „Dotacia na trvalo udrzatelne hospodarenie v lesoch“ Vyhlasky  MPRV SR c. 320/2011 o rozsahu, sposobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5779

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z 20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5781

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE C. 20 ZO DNA 21.02.2014 (VYZVA C. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZACIA)]

****************************************************************************

**************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Operacneho Programu Rybne Hospodarstvo  SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR,  aktualizovala na webovej stranke PPA v casti : PPA / Projektove podpory / OPRH 2007-2013 / Vyzvy / 2013/OPRH/02 tabulkove prilohy k vyzve na predkladanie ziadosti ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5785

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102