Aktuálne správy z PPA

17.02.2014 14:47

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 19 ZO DNA 13. 02. 2014 (ROZHODNUTIE EK Z 19.12.2013).]

****************************************************************************

********

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ze na zaklade poziadavky MP SR zverejnila na webovej stranke PPA, v casti PPA / Projektove podpory / OP rybne hospodarstvo 2007-2013 / Vyzvy / 2013/OPRH/02  „ROZHODNUTIE KOMISIE z 19.

12. 2013 ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5772

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 4 „Dotacia na zalozenie a vedenie plemennej knihy a plemenarskej evidencie“ a na podporne opatrenie podla § 5 „Dotacia na kontrolu uzitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“ nariadenia vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5776

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102