Aktuálne správy z PPA

27.01.2014 15:30

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 18 ZO DNA 16.01.2014 (DODATOK C.1 K VYZVE NA OPATRENIA 2.1 A 2.2 OPRH).]

****************************************************************************

**************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len PPA) oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 – 2013, ze zverejnila na webovej stranke PPA, v casti PPA / Projektove podpory / OP rybne hospodarstvo 2007-201... / Vyzvy , Dodatok c.1 k Vyzve c.

2013/OPRH/02 ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102