Aktuálne správy z PPA

13.01.2014 14:56

Sprava c.1 - [DELEGACIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY POCAS KONANIA PO KONTROLNOM AUDITE DG AGRI Z ROKU 2009]

****************************************************************************

***************************

„Presetrovanie c. AA/2009/21 tykajuce sa pomoci na plochu: nariadenie c.

1782/2003, nariadenie c. 1973/2004 a nariadenie c. 796/2004 a pomoci na rozvoj vidieka nariadenie c. 1975/2006“, ktore bolo 8.1.2014 zavrsene zmierovacim konanim,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5709

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102