Aktuálne správy z PPA

07.01.2014 15:21

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA o uverejneni "Vyzvy na predkladanie ziadosti, ktore sa tykaju propagacnych programov spolufinancovanych na vnutornom trhu a na trhu tretich krajin" a "Metodickeho postupu pre predkladanie ziadosti, ktore sa tykaju informacnych a propagacnych akcii na podporu polnohospodarskych vyrobkov na vnutornom trhu a v tretich krajinach" na PPA / Organizacia trhu / Zivocisne komodity  / Propagacia

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5707

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102