Aktuálne správy z PPA

03.12.2013 15:50

Sprava c.1 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU  NA PROPAGACIU NA TRHOCH TRETICH KRAJIN PRE VINARSKY ROK 2013/2014]

****************************************************************************

***************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v ramci spolocnej organizacie trhu s vinom oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na propagaciu na trhoch tretich krajin pre vinarsky rok 2013/2014  moznost podavania ziadost...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5593

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 101 ZO DNA 22.11.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/30- AKTUALIZACIA C. 1)]

****************************************************************************

******************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti: PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.2 "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.2 ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5595

 

Sprava c.3 - [INFORMACIA K ZMENAM REGISTRA PODY LPIS POCAS ROKA 2013.]

*************************************************************************

PPA oznamuje, ze podla prislusnej EU legislativy a zisteni auditov Europskej Komisie Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pody na zaklade novych ortofotosnimok nepretrzite vykonaval pocas roka 2013 aktualizaciu udajov v Registri pody (LPIS) ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5600

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102