Aktuálne správy z PPA

25.11.2013 14:08

Sprava c.1 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU NA INVESTICIE PRE VINARSKY ROK 2013/2014]

****************************************************************************

*************

PPA, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v ramci spolocnej organizacie trhu s vinom oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na investicie pre vinarsky rok 2013/2014, ze mozu podavat ziadosti o podporu na investicie do 15. decembra 2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5585

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102