Aktuálne správy z PPA

11.11.2013 16:36

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 19  "Dotacia na straty na rybach v dosledku nariadenych veterinarnych opatreni" nariadenia vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5553

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE - POZICKY]

*************************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "PPA") upriamuje pozornost ziadatelov, ktori predlozili v roku 2012 ziadost o poskytnutie podpory vo forme pozicky a minimalnej pomoci podla...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5541

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE PPA C. 99 ZO DNA 06.11.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/31 - AKTUALIZACIA C. 1) ]

****************************************************************************

***********************

Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 3399/2013-610 doruceneho PPA dna 05.11.2013 aktualizovala v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 2. 1 "Prirucku pre ziadatela ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5555

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 8  "Dotacia na straty na hospodarskych zvieratach v  dosledku nariadenych veterinarnych opatreni" nariadenia vlady SR c.

319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5557

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102