Aktuálne správy z PPA

14.10.2013 18:30

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "PPA") na zaklade mnoziacich sa dotazov ohladom cinnosti spadajucich do polnohospodarskej prvovyroby poziadala Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR o zadefinovanie cinnosti, ktore mozno povazovat za opravnene cinnosti pri podpore podla zakona c. 33/2013 Z. z. o podpore polnohospodarskej prvovyroby v roku 2013...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5533

 

Sprava c.2 - [INFORMACIA PRE ZIADATELOV POBERAJUCICH  PRIAME PLATBY A PRECHODNE VNUTROSTATNE PLATBY]

****************************************************************************

***************************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5516

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE - AKTUALIZOVANY METODICKY POSTUP A FORMULARE "NAFTA"]

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura dna 04.03.2013 zverejnila vyzvu na predkladanie ziadosti o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5535

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje, ze Vykonavacim nariadenim Komisie (EU) c.968/2013 z 9.oktobra 2013 bolo stanovene percento prijatia mnozstva cukru vyvezeneho mimo kvoty a zaroven bolo stanovene ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5539

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102