Aktuálne správy z PPA

30.09.2013 15:22

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 93/2013]

**************************************

sa tyka povinnych priloh k vyzvam na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku (dalej len ZoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (dalej len "Vyzva"), vyhlasenych Podohospodarskou platobnou agenturou, dna 27.04.2013 a 26.06.2013 v ramci opatreni:

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5499

 

Sprava c.2 - [ OZNAMENIE C. 94 (VYZVA C. 2013/PRV/33)]

*********************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 25427/2013, zo dna 17.09.2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 3.3. "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie  3.3 Vzdelavanie a informovanie"

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5505

 

Sprava c.3 - [INFORMACIA PRE ZIADATELOV POBERAJUCICH  PRIAME PLATBY A PRECHODNE VNUTROSTATNE PLATBY]

****************************************************************************

***************************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5516

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102