Aktuálne správy z PPA

23.09.2013 16:45

 

Sprava - [OZNAMENIE C. 92 ZO DNA 17.09.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/32)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 25123/2013, zo dna 11.09.2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.6. "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie  1.6 Odborne vzdelavanie a informacne aktivity"

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5496

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102