Aktuálne správy z PPA

19.09.2013 10:30

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 16 ZO DNA 06.09.2013 (VYZVA C. 2013/OPRH/01 - ZMENA FORMALNYCH NALEZITOSTI VYZVY)]

****************************************************************************

************************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR z listu c.

24496/2013 zo dna 6. 9. 2013 oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 - 2013,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5467

 

Sprava c.2 - [NAFTA - DOKLADY]

*********************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "PPA") upriamuje pozornost ziadatelov, ktori predlozili ziadosti o podporu v roku 2013 formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5470

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE ]

****************************

PPA o uverejneni VYZVY na predkladanie ziadosti, ktore sa tykaju propagacnych programov spolufinancovanych EU na vnutornom trhu a na trhu tretich krajin...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5476

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102