Aktuálne správy z PPA

02.09.2013 16:06

Sprava c.1 - [VYZVA PRE SCHVALENYCH UCHADZACOV O ZABEZPECOVANIE DODAVKY OVOCIA, ZELENINY A VYROBKOV Z NICH PRE SKOLSKY ROK 2013/2014.]

****************************************************************************

*************************************************************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5458

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE  C. 90/2013]

***************************************

PPA pre schvalene miestne akcne skupiny k Usmerneniu pre administraciu osi

4 LEADER verzia 1.13:

V zmysle Usmernenia pre administraciu osi 4 LEADER verzia 1.13 je presun financnych prostriedkov v ramci jednotlivych opatreni osi 3, ktore su implementovane prostrednictvom osi 4, opravneny medzi jednotlivymi sektormi, s vynimkou presunu zo sukromneho sektoru do verejneho sektoru.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5460

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 91/2013]

**************************************

PPA pre schvalene miestne akcne skupiny k postupu pri verejnom obstaravani:

"Konecny prijimatel - predkladatel projektu je povinny postupovat pri verejnom obstaravani v zmysle aktualne platneho zakona o verejnom obstaravani, pricom v ramci ZoNFP predklada kompletnu dokumentaciu z vykonaneho verejneho obstaravania. V pripade nerelevantnosti niektorych priloh v aktualne platnych formularoch ZoNFP, tieto prilohy konecny prijimatel - predkladatel projektu nepredklada."

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5461

 

Sprava c.4 - [ZOZNAM SCHVALENYCH UCHADZACOV PRE SKOLSKY ROK 2013/2014]

*************************************************************************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5459

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102