Aktuálne správy z PPA

26.08.2013 12:00

Sprava c.1 - [AKTUALIZOVANY METODICKY POSTUP]

************************************************

pre uznavanie organizacii vyrobcov a zdruzeni organizacii vyrobcov

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5437

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 89 ZO DNA 21.08.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/31)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 3399/2013, zo dna 12.08. 2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 2.1 "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie  2.1 Obnova potencialu lesneho hospodarstva a zavedenie preventivnych opatreni"

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5447

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102