Aktuálne správy z PPA

12.08.2013 11:48

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni 2. Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 14 " dotacia na ucast spracovatela na vystave"

podla NV SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5422

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102