Aktuálne správy z PPA

29.07.2013 17:03

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 87 ZO DNA 23.07.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 stanovisko MPRV SR vydane k bodovaciemu kriteriu c. 7 dna ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5398

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 88 ZO DNA 23.07.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY K  USMERNENIU PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER VERZIA 1.13)]

****************************************************************************

****************************************************************************

****

Riadiaci organ v suvislosti s Oznamenim c. 85 zo dna 08. 07. 2013 uverejneneho na www.apa.sk upresnuje platnost predmetneho oznamenia nasledovne...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5399

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE PPA O MOZNOSTI PREDKLADANIA ZIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI NA PODPORNY ROK 2013/2014  V SULADE S NARIADENIM VLADY C. 31/2011.]

****************************************************************************

****************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje uchadzacom (ziadatelom) o poskytnutie pomoci na podporu zlepsenia podmienok pri produkcii a obchodovani s vcelimi produktmi na celom uzemi Slovenskej republiky, ze 30.

jula 2013 uplynie lehota ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5401

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE ZO DNA 26.07.2013]

*********************************************

Oznamenie sa tyka povinnych priloh k vyzvam na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku (dalej len ZoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (dalej len "Vyzva"), vyhlasenych Podohospodarskou platobnou agenturou, dna 27.04.2013 a 26.06.2013  v ramci ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5404

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102