Aktuálne správy z PPA

22.07.2013 19:25

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 86 ZO DNA 12.07.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/30)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 10628/2013, zo dna 11.07. 2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.2. / Vyzva c.

2013/PRV/30 pozmenenu Prirucku pre ziadatela ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5392

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

Oznamenie PPA pre ziadatelov o priame podpory na rok 2013 ku krajinnym prvkom. Nariadenie Vlady SR c. 488/2010 Z. z. v platnom zneni definuje krajinne prvky len na ornej pode. V sulade s priruckou pre ziadatela o priame podpory na rok 2013 sa v ziadosti v zozname polnohospodarskych pozemkov uvadzaju ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5395

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

Aktualizovane prilohy c.2 a c.3  metodickeho postupu "NAFTA"

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5396

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102