Aktuálne správy z PPA

24.06.2013 15:46

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje, ze Vykonavacim nariadenim Komisie (EU) c. 542/2013 z 13.juna 2013 bola stanovena minimalna colna sadzba na cukor pre stvrtu ciastkovu verejnu sutaz v ramci vyberoveho konania vyhlaseneho vykonavacim nariadenim (EU) c. 36/2013.

 

Jednotlive minimalne colne sadzby najdete v prilohe Vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) c. 542/2013.

 

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5360

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 83 ZO DNA 19.06.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28 - AKTUALIZACIA C. 2)]

****************************************************************************

******************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 " Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem". Aktualizacia vyzvy sa tyka zosuladenia textu vyzvy s Priruckou ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5362

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102