Aktuálne správy z PPA

11.06.2013 19:22

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 15 ZO DNA 05.06.2013 (VYZVA C. 2013/OPRH/01 - INDIKATIVNA VYSKA FINANCNYCH PROSTRIEDKOV - ZMENA)]

****************************************************************************

***************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MP RV zmenila vo Vyzve c. 2013/OPRH/01, zverejnenej dna 15.1.2013 ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5337

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE ZO DNA 06.06.2013]

*********************************************

Oznamenie k Vyzve c. 2013/PRV/27 zo dna 08.03.2013

 

Podohospodarska platobna agentura dava do pozornosti prijemcom podpory zverejnenej vyzvy c. 2013/PRV/27 zo dna 08.03.2013z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 opatrenie 3.4.1 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo nasledujuce oznamenie: "V zmysle kriteria sposobilosti c. 19 Ziadatel preukaze zmluvny zavazok investora o vybudovani a prepojeni sirokopasmovej infrastruktury do vyssej komunikacnej siete v pripade budovania pevnej kablovej siete a bezdrotovej pristupovej siete FWA prevadzkovanej na zaklade individualneho povolenia Telekomunikacneho uradu

(TU)  SR (preukazuje sa pri podani ZoNFP), PPA podpori prostrednictvom NFP vybudovanie len tych sieti FWA,  ktore su resp. budu prevadzkovane na zaklade individualneho povolenia TU SR."

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5344

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102